Åkerman & Rosell
Familjebehandling
erbjuder:

* Familjesamtal
* Föräldrarådgivning
* Sorteringssamtal
* Krishantering
* Parsamtal
* Enskilda samtalskontakter
* Gruppverksamhet
* Konsultation till socialtjänst, skola och barnomsorg

Barn och ungdomar reagerar ibland på sätt som är svårbegripliga. Som förälder kan man bli orolig för något problem som man uppfattar att barnet har. Ibland blir vardagen för svår att klara av. Vanliga händelser i livet kan utlösa kriser, barn och/eller föräldrar mår dåligt. Problem i parrelationen påverkar ofta hela familjesystemet. Om skilsmässa är lösningen, kan det vara svårt att veta hur man pratar med barnen. I styvfamiljen kan det uppstå svårigheter som man vill kunna förstå och hantera

Vi arbetar med familjebehandling med barnen i fokus. Arbetet består främst av samtal där vi tillsammans med familjen försöker förstå problemen och finna utvägar. Ofta börjar vi med ett gemensamt samtal då hela familjen är med. Då kan var och en ge sin bild av situationen. Sedan kan man gå vidare med gemensamma samtal eller enskilda samtal med någon eller några av familjemedlemmarna. Ibland behövs en långvarig kontakt, ibland räcker några enstaka samtal.


Vi är socionomer med vidareutbildning i psykodynamisk och kognitiv psykoterapi, familjeterapi och samspelsbehandling. Vi har kunskap om barns och tonåringars utveckling och lång erfarenhet av arbete med barn och deras familjer från barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, skola och barnomsorg.

Vill du ha mer information eller boka tid, ring eller maila:

Ylva Åkerman
ylva@familjebehandling.com
0709/59 33 09
Birgitta Rosell
birgitta@familjebehandling.com
0709/56 45 97